DOTWATCH

DOTWATCH

Smartwatch Dot không chỉ có chức năng xem giờ, mà còn được kết nối với smartphone qua bluetooth, giúp người dùng có thể nhận thông tin một cách dễ dàng qua các chấm dot được hiển thị trên màn mình. AKING và DOT đã mang đến  sản phẩm đồng hồ đeo tay thông minh chữ nổi...